Instellingen

9


Dít moogt ge eten

van alles in het water:
alles met vinnen en schubben in het water,-
in de zeeën en in de beken,
   die moogt ge eten.

10


En alles zónder vinnen en schubben

in de zeeën en in de beken,
van al wat er wemelt in het water
en van alle levende ziel in het water:
een gruwel zijn die voor u!