Instellingen

30


Want op deze dag vraagt hij
   om verzoening over u
   om u te reinigen;

van al uw zonden
zult ge voor het aanschijn van de Ene
   worden gereinigd.