Instellingen

1


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

2


spreek

tot heel de samenkomst
   van de zonen en dochters van Israël
   en zeg tot hen: heilig zult ge wezen;

want heilig
ben ik, de Ene, God-over-u!