Instellingen

10


Er trekt als zoon van een Israëlitische vrouw
   iemand uit

die de zoon is van een Egyptische man,
tussen de Israël-zonen;
in het legerkamp vliegen ze elkaar
   in de haren,

die zoon van de Israëlitische
en een man die gewoon* Letterlijk: de. Israëliet is.

11


Dan tast de zoon van de Israëlitische vrouw
   de Naam aan

en vervloekt die;-
ze komen met hem tot Mozes;
de naam van zijn moeder is Sjelomiet,
   dochter van Divri, van de stam Dan.

12


Ze voeren hem weg, in bewaring,-

om zich af te zonderen bij de mond
   van de Ene.

13


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

14


leid die vervloeker uit

naar buiten de legerplaats en
laten allen die het gehoord hebben
   met hun handen steunen op zijn hoofd;

stenigen zullen ze hem, heel de samenkomst!