Instellingen

17


De koning krijgt Ester
   boven alle vrouwen lief,

en zij oogst meer dan al die maagden
   genade en vriendschap
   van zijn aanschijn;

hij zet haar een koninkrijkskroon op het hoofd
en maakt haar koningin in plaats van Wasjti.