Instellingen

1


Na deze besproken zaken

heeft koning Achasjverosj Haman,
   zoon van Hamedata de Agagiet,

grootgemaakt en hem verheven;
hij zet zijn troon
hoger
dan die van al de vorsten die bij hem zijn.