Instellingen

10


Als de bouwers
   de tempel van de Ene grondvesten,-

stellen ze de priesters op,
in kledij en met de trompetten bij zich,
en de Levieten, de zonen van Asaf,
   met de cimbalen,

om de Ene te loven
naar de handreikingen
   van Israëls koning David;

11


zij zingen in beurtzang
   met lof en dank voor de Ene,
   ‘want hij is goed,

want voor eeuwig is zijn vriendschap’
   (Ps. 136,1) over Israël!-

en allen van de gemeente
hebben het uitgeschald met groot geschal
   bij de lofzang aan de Ene

om de grondlegging
   van het huis van de Ene.

••