Instellingen

1


In dit alles

smeden wij een trouwverbond
   en stellen dat op schrift,-

met op de verzegeling
onze oversten, onze Levieten
   en onze priesters.