Instellingen

15


De zonen van Josjiahoe zijn:

als eersteling Jochanan,
als tweede Jehojakiem;
de derde is Tsidkiahoe,
de vierde is Sjaloem.