Instellingen

25


Hij stelt in het huis van de Ene
   de Levieten op

met cimbalen, luiten en harpen,
naar het gebod van David en Gad,
   de schouwer van de koning, en Natan,
   de profeet,-

omdat dit gebod
   uit de hand van de Ene komt
   en uit de hand van zijn profeten.

••

26


Zo staan daar de Levieten

met de instrumenten van David
en de priesters met de trompetten.
••

27


Dan zegt Chizkiahoe:

laat de opgangsgave opgaan op het altaar!
Op het tijdstip
dat de opgangsgave begon,
begon het zingen voor de Ene
   en de trompetten,

onder begeleiding
van de instrumenten
   van Israëls koning David.

28


Allen van de vergadering bleven gebogen,

het gezang werd gezongen
en de trompetten trompetterden,-
dit alles
totdat de opgangsgave voleindigd was.

29


Toen ze het doen-opgaan hadden voleindigd,-

knielden
de koning en allen die zich bij hem bevonden
   en bogen zij zich.

30


Dan zegt koning Jechizkiahoe
   met de vorsten
   tot de Levieten

dat ze de Ene moeten loven
met de woorden van David, en Asaf,
   de ziener;

zij loven hem totdat er vreugde is,
werpen zich op de knieën en buigen zich.