Instellingen

1


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

2


zend, jij, mannen uit

en laat die het land Kanaän verkennen,
dat ik aan de zonen Israëls ga geven;
één man, steeds één man
   voor de stam van zijn vaderen
   zult ge uitzenden,-

élk een aanvoerder onder hen!

3


Dan zendt Mozes hen uit
   vanuit de woestijn Paran,-
   op mond van de Ene;

allen zijn ze aanvoerders,-
koplopers van de zonen Israëls zijn zij.

4


En dit zijn hun namen;

voor de stam van Ruben:
Sjamoea, zoon van Zakoer.