Instellingen

1


Dan hoort

de Kanaäniet,
   de koning van Arad die zetelt in het zuiden,

dat Israël is gekomen
op de karweg;
hij voert met Israël oorlog
en vangt enkele gevangenen daaruit.