Instellingen

8


De Ene zegt tot Mozes:

maak, jij, een seraf
en zet die op een standaard;
zo zal geschieden met al wie gebeten is:
hij zal hem aanzien en leven.

9


Dan maakt Mozes
   een slang van slangenbrons

en zet die op de standaard;
en zo is geschied:
als de slang een man had gebeten
keek hij naar de slang van slangenbrons
   en bleef in leven.