Instellingen

1


Israël zet zich neer in Sjitiem,- acaciaweide;

dan begint de gemeente
te hoereren bij de dochters van Moab.

2


Die roepen de gemeente

tot de offermalen van hun goden;
dan éét de gemeente
en buigen ze voor hún goden.

3


Zo laat Israël zich inspannen voor Baäl Peor;

dan ontbrandt tegen Israël
   de toorn van de Ene.