Instellingen

40


Dat hoort

de Kanaäniet, koning van Arad,
zetelend in het zuiderland,
   in het land van Kanaän,-

als de zonen en dochters van Israël aankomen.