Instellingen

23


spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:

zó zult ge de zonen Israëls zegenen;
door tot hen te zeggen:
••

24


de Ene zal je zegenen
   en je bewaken!-

••

25


de Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten
   en is je genadig!-

••

26


de Ene heft zijn aanschijn tot je op

en legt op jou vrede!
••

27


Leggen zullen ze mijn naam
   op de zonen Israëls;

ík zal hen zegenen!
••