Instellingen

15


Op de dag dat de woning werd opgericht

is de wolk de woning gaan overdekken
boven de tent met de overeenkomst;
en in de avond
   is er boven de woning iets geweest

dat eruitziet als vuur,
   tot ’s morgens.

16


Zó was het altijd:

de wolk overdekte haar,-
en iets dat eruitziet als vuur des nachts.

17


En op last

van het optrekken van de wolk
   van boven de tent,-

dát achterna
breken de zonen Israëls op;
en op de plaats
waar de wolk woning maakt,
dáár legeren zij zich, de zonen Israëls.

18


Op last van de Ene

breken de zonen Israëls op
en op last van de Ene legeren ze zich;
al de dagen
dat de wolk woning houdt boven de woning
   blijven ze gelegerd.

19


Bleef de wolk láng boven de woning,
   gedurende véle dagen:

dan waakten de zonen Israëls de wake
   voor de Ene, en braken niet op.

20


Doet het zich voor

dat de wolk maar een áántal dagen
   boven de woning is:

op last van de Ene legeren ze zich
en op last van de Ene breken ze op.

21


Doet het zich voor

dat de wolk er slechts is
   van een avond tot een morgen

en de wolk in de morgen opgetrokken is,
   dan breken ze op;

of het nu overdag was of ’s nachts:
trok de wolk omhoog dan braken zij op.

22


Of het nu een paar dagen is of een maand
   of veel méér dagen:

blijft de wolk zo lang boven de woning
   om daarop woning te maken

dan blijven de zonen Israëls gelegerd
   en breken ze niet op;

maar wanneer hij opstijgt breken zij op.

23


Op last van de Ene legeren ze zich,

op last van de Ene breken ze op;
in de wake voor de Ene hebben ze gewaakt
op last van de Ene, door de hand van Mozes.