Instellingen

25


Daarom zeg ik u:

weest niet bezorgd voor uw ziel
over wat ge moet eten
en niet voor uw lichaam
over wat ge moet aantrekken;
is de ziel niet méér dan het voedsel
en het lichaam dan de kledij?-

26


kijkt naar de vogels van de hemel,

omdat zij niet zaaien en niet maaien
en niet verzamelen in schuren,
en uw hemelse Vader hen voedt:
verschilt gíj niet heel wat van hen?-

27


wie is met bezorgd zijn bij machte

één el aan zijn lengte toe te voegen?-

28


en wat maakt ge u zorgen

over kleding?-
leert van de –oordeelloze– leliën* Omdat er weer oordelen en niet oordelen op komst is (7,1-2), nodigt het Grieks op deze plek (ta krina) uit om i.p.v. leliën te lezen: oordeellozen of oordeelloze bloemen. op het veld,
hoe ze groeien: zij zwoegen niet
en spinnen niet…

29


ik zeg u dat zelfs Salomo

in al zijn heerlijkheid
niet omworpen* Of: gekleed. is geweest
als één van hen;

30


maar als God het gras op het veld

dat er vandaag is
en morgen in een oven wordt geworpen
zó tooit, dan niet veel méér
ú, kleingelovigen?-

31


maakt u dus geen zorgen, zeggend:

wat moeten we eten?, of:
wat moeten we drinken?, of:
wat werpen we om?-

32


want naar dat alles zoeken

de volkeren,-
uw hemelse Vader wéét immers
dat ge dit alles nodig hebt!-

33


maar zoekt eerst het koninkrijk

en zijn gerechtigheid,
en dat alles zal u worden toegevoegd;

34


weest dus niet bezorgd

voor (de dag van) morgen,
want die van morgen zal bezorgd zijn
over zichzelf;
genoeg is voor de dag
haar eigen kwaad!