Instellingen

35


Heel vroeg, als het nog nacht is,

staat hij op, gaat (de stad) uit
en gaat naar een plek in de woestijn;
dáár heeft hij gebeden.