Instellingen

13


Ze hebben kinderen* Letterlijk: jongetjes. tot hem gebracht,

dat hij die zal vastgrijpen.
Maar de leerlingen straffen hen af.

14


Maar als Jezus dat ziet

wordt hij boos
en zegt tot hen:
laat de kinderen* Letterlijk: jongetjes. tot mij komen,
verhindert ze niet;
want van zulken is het koninkrijk van God;

15

amen is het, zeg ik u:
wie het koninkrijk van God
niet zal ontvangen als een kind* Letterlijk: jongetje.,
zal het echt niet binnengaan!

16


Hij sluit hen in zijn armen,

legt hun de handen op en zegent.