Instellingen

33


zie, wij klimmen op naar Jeruzalem

en de mensenzoon zal worden overgegeven
aan de heiligdomsoversten
en de schriftgeleerden;
zij zullen hem ter dood veroordelen
en hem overgeven aan de volkeren* Of -het bekende-: ‘overleveren aan de heidenen’.;