Instellingen

10


kent ge niet dit Schriftwoord?-

‘de steen die de bouwers afkeurden,
die is tot hoofd van een hoek geworden;

11


van de Heer uit is zij dat geworden,

en het is wonderbaar in onze ogen!’

(Ps. 118,22-23)