Instellingen

24


Jezus brengt tot hen uit:

dwaalt ge niet?, daarom
dat ge van de Schriften geen weet hebt
en evenmin van de macht van God;

25


want wanneer zij uit (de) doden

zullen opstaan, huwen ze niet
en worden ze niet uitgehuwelijkt;
nee, zij zijn als engelen in de hemelen;

26


en omtrent de doden,-

dat zij worden opgewekt:
hebt ge in de boekrol van Mozes
bij de braamstruik niet gelezen
hoe God tot hem heeft gezegd
en (nog steeds) zegt:
ík ben de God van Abraham, God van Isaak
en God van Jakob (Ex. 3,2-6)!-

27


hij is niet een God van doden

maar van levenden;
ge dwaalt in véélvoud!