Instellingen

38


Ook heeft hij

in zijn onderricht gezegd:
kijkt u uit voor de schriftgeleerden
wier wil het is in lange gewaden rond te lopen,
met begroetingen op de markten,

39


vooraanzitten in de samenkomsten

en vooraanliggen bij de maaltijden;

40


die de huizen van de weduwen opeten

en als verontschuldiging langdurig bidden:
zij zullen een overvloediger oordeel
moeten aannemen!

41


Hij zet zich neer tegenover de schatbewaking

en is gaan aanschouwen hoe de schare
kopergeld in de schatbewaking werpt.
Vele rijken hebben er veel ingeworpen.

42


Er is één weduwe, een arme, gekomen

die er twee penningen heeft ingeworpen,
dat is een duit.

43


Hij roept zijn leerlingen bijeen

en zegt tot hen: amen,
ik zeg u dat deze weduwe, die arm is,
er meer heeft ingeworpen dan allen
die iets in de schatbewaking wierpen;

44


want allen hebben er ingeworpen

uit hun teveel,
maar zij heeft uit haar tekort
alles wat ze had ingeworpen,-
heel haar levensonderhoud!