Instellingen

11


en wanneer ze u wegvoeren

en u overgeven, weest niet
bezorgd wat ge zult uitspreken,
nee, wat u in dat uur
zal worden gegeven, spreekt dat uit;
want niet gíj zijt het die spreekt
nee, de heilige geestesadem;