Instellingen

43


En meteen, terwijl hij (dit) nog uitspreekt,

treedt Judas aan, een van de twaalf,
en met hem een schare met zwaarden
en stokken,
vanuit de heiligdomsoversten,
de schriftgeleerden
en de oudsten.

44


Die hem overgeeft heeft hun

een teken gegeven; hij heeft gezegd:
die ik zal kussen, die is het,
grijpt hem en voert hem beveiligd weg!

45


Als hij komt, komt hij meteen

op hem af, zegt: rabbi!,
en kust hem.

46


En zij werpen de handen op hem

en grijpen hem.

47


Maar zomaar één van hen die erbij staan

trekt het zwaard, slaat
op de dienaar van de heiligdomsoverste in
en hakt hem de oorlel af.

48


Ten antwoord zegt Jezus tot hen:

als tegen een rover
zijt ge met zwaarden en stokken
uitgetrokken om mij vast te nemen!-

49


dagelijks ben ik bij u geweest

terwijl ik onderrichtte in het heiligdom
en ge hebt me niet gegrepen;
het is echter opdat de Schriften
in vervulling gaan!

50


Toen lieten ze hem alleen

en zijn allen gevlucht.

51


Zomaar een jongeman

is hem blijven volgen,
met een linnen over het naakte (lijf);
die grijpen ze ook.

52


Maar hij laat het linnen achter

en is naakt gevlucht.