Instellingen

20


Wanneer ze hem bespot hebben

trekken ze hem het purper uit
en trekken ze hem zijn eigen kleren aan.
Ze voeren hem naar buiten
om hem te kruisigen.

21


Een voorbijganger,

een zekere Simon van Cyrene,
die van een akker komt,
de vader van Alexander en Rufus,
dwingen ze om zijn kruis te tillen.