Instellingen

33


Als het zesde uur aanbreekt,

geschiedt er duisternis over heel het land
tot aan het negende uur.

34


In het negende uur

schreeuwt Jezus met grote stem:

Eloï, Eloï, lama sabachthani?

Vertaald is dat:
mijn God, mijn God,
waartoe hebt ge mij verlaten? (Ps. 22,2)