Instellingen

19


Nadat hij dit tot hen gesproken heeft

wordt de Heer Jezus dan
‘opgenomen in de hemel’ (2 Kon. 2,11)
en ‘zet hij zich ter rechterhand van God’

(Ps. 110,1).

20

Maar zíj, zij trekken uit
en prediken overal,
terwijl de Heer met hen meewerkt
en het woord bekrachtigt
door de tekenen die erop volgen.