Instellingen

20

Maar zíj, zij trekken uit
en prediken overal,
terwijl de Heer met hen meewerkt
en het woord bekrachtigt
door de tekenen die erop volgen.