Instellingen

16


Hen maakt hij tot de twaalf:

Simon, aan wie hij de naam Petrus oplegt;

17


Jakobus van Zebedeüs, en Jakobus’ broer

Johannes,
aan wie hij de naam Boanerges oplegt,
dat is: zonen van donder;