Instellingen

29


maar als iemand lastert tegen

de heilige Geest,
die heeft tot in eeuwigheid geen vergeving,
nee, die heeft deel aan eeuwige
bezondiging!

30


(Dit) omdat zij hebben gezegd:

hij heeft een onreine geest in zich!