Instellingen

13


Dan zegt hij tot hen:

als ge met dit zinnebeeld geen weg weet,
hoe wilt ge dan álle zinnebeelden
kennen?-

14


de zaaier, hij zaait het Woord;

15


en dit zijn zij langs de weg,

waar het Woord gezaaid wordt:
wanneer zij het horen
komt meteen de satan
en haalt het Woord weg
dat in hen gezaaid is;

16


en dit zijn

zoals die op de rotsgrond worden gezaaid,
die, wanneer zij het Woord horen
het meteen met vreugde aannemen:

17


ze hebben geen wortel in zich

nee, zij zijn (mensen) van het moment;
als er vervolgens verdrukking geschiedt
of vervolging, vanwege het Woord,
struikelen zij meteen;

18


en anderen zijn zij

die tussen de distels worden gezaaid;
dat zijn zij die het Woord hebben gehoord,

19


en de zorgen van deze wereldtijd,

de begoocheling van de rijkdom
en de verlangens omtrent de overige dingen
dringen binnen en verstikken het Woord,
en het wordt vruchteloos;

20


en dit zijn zij

die op de goede aarde worden gezaaid:
die het Woord horen, en verwelkomen,
en vrucht dragen,
één (deel) dertig-,
één (deel) zestig- en één (deel) honderdvoud!