Instellingen

9


Hij heeft gezegd:

wie oren heeft om te horen, die moet horen!

10


Toen het geschiedde dat hij alleen was,

hebben zij die, met de twaalf,
om hem heen waren,
over de zinnebeelden een vraag gesteld.

11


En hij heeft tot hen gezegd:

aan u is het geheim van Gods koningschap
gegeven,
maar voor hen die erbuiten zijn
geschieden zij alle in zinnebeelden,-

12


opdat zij ‘kijkend kijken en niet zien,

en horende horen en niet verstaan,
opdat zij niet hoeven omkeren
en hun iets vergeven zou worden’ (Jes. 6,9-10).