Instellingen

22


Er komt een van de samenkomst-oversten aan,

wiens naam is Jaïrus,
en als hij hem ziet
valt hij neer voor zijn voeten,

23


en roept met vele dingen hem te hulp, zeggend:

mijn dochtertje ligt op haar uiterste* Letterlijk: heeft het op uiteindelijke (wijze).,-
dat u komt en haar de handen oplegt,
opdat zij gered wordt en leeft!