Instellingen

2


Zes dagen hierna

neemt Jezus
Petrus, Jakobus en Johannes mee
en voert hen omhoog naar een steile berg,
op zichzelf, (zij) alleen.
Vóór hen wordt hij veranderd
van gedaante,

3


en zijn klederen worden glanzend,

zéér wit,
zo wit als geen voller op de aarde
(ze) vermag te maken.