Instellingen

11


tot het zijne is hij gekomen

en de zijnen hebben hem niet aangenomen;

12


maar zovelen hem hebben aangenomen,

hun heeft hij de volmacht gegeven
kinderen van God te worden,-
zij die geloven in zijn naam;