Instellingen

9


het waarachtige licht

dat iedere mens verlicht, is geweest
komende tot de wereld.

10


In de wereld is het geweest

en de wereld is erdoor geworden,
en de wereld heeft hem niet herkend;

11


tot het zijne is hij gekomen

en de zijnen hebben hem niet aangenomen;

12


maar zovelen hem hebben aangenomen,

hun heeft hij de volmacht gegeven
kinderen van God te worden,-
zij die geloven in zijn naam;

13


die niet uit stuwingen van bloed,

niet uit de wil van menselijk vlees en
niet uit de wil van een man,
nee, uit God geboren zijn.