Instellingen

20


Maar enkelen van hen die opklimmen

om te aanbidden op het feest
zijn Hellenen geweest;

21


die komen dan bij Filippus aan,

die van Betsaïda in Galilea,
en hebben hem de vraag gesteld en gezegd:
heer, wat wij willen is: Jezus zien!

22


Filippus komt en zegt het Andreas;

Andreas komt met Filippus mee
en zegt het Jezus.

23


Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hen:

gekomen is het uur
dat de mensenzoon verheerlijkt wordt

(Jes. 52,13);

24

amen, amen, ik zeg u:
als de graankorrel niet valt in de aarde
en sterft
dan blijft hij alléén;
maar als hij sterft
draagt hij overvloedig vrucht;