Instellingen

31


Wanneer hij dan naar buiten gaat

zegt Jezus:
nú wordt de mensenzoon verheerlijkt
en wordt God verheerlijkt in hem!-

32


als God door hem wordt verheerlijkt

zal God hém ook verheerlijken door hem,
ja onmiddellijk zal hij hem verheerlijken!-

33


kindertjes, nog maar kort ben ik bij u;

ge zult me zoeken
en zoals ik tot de Judeeërs heb gezegd
‘waar ík heen ga kunt ú onmogelijk
komen’
zeg ik dat thans ook tot u;

34


een nieuw gebod geef ik u:

dat ge elkaar liefhebt!-
zoals ik u heb liefgehad,
dat gij ook elkaar liefhebt;

35


hieraan zullen allen herkennen

dat gij leerlingen van mij zijt:
als ge onder elkander liefde hebt!