Instellingen

1


Laat uw hart niet geschokt zijn;

vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij;

2


in het huis van mijn Vader

zijn vele verblijven;
maar als het niet zo was,
zou ik u dan zeggen
‘ik ga vooruit om u een plaats te bereiden’?-

3


als ik vooruit gegaan ben

en u een plaats heb bereid
kom ik weer en zal u bij mij opnemen,
opdat daar waar ík ben ook gíj zijt.

4


En waar ík heen ga,

daarheen weet ge de weg!

5


Tomas zegt tot hem:

heer, we weten niet waar u heen gaat,
hoe weten we de weg?

6


Jezus zegt tot hem:

ík ben
de weg,
en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij;