Instellingen

20

Amen, amen, zeg ik u,
dat ge wenen zult en weeklagen
en de wéreld zich zal verheugen!-
gíj zult worden bedroefd,
maar uw droefheid zal tot vreugde worden;

21


de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd

omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht
denkt zij niet meer aan de verdrukking,
vanwege de vreugde
dat een mens ter wereld is gebracht;

22


ook gíj zijt nú bedroefd,

maar ik zal u weerzien
en uw hart zal zich verheugen;
en uw vreugde neemt niemand u af!