Instellingen

24


Tot nu toe hebt ge nooit om iets gebeden

in mijn naam;
bidt en ge zult het ontvangen,
zodat uw vreugde volkomen wordt.