Instellingen

17


heilig hen toe

in de waarachtigheid;
uw woord is waarachtigheid.

18


Zoals gij mij de wereld in hebt gezonden,

heb ook ík hen de wereld in gezonden;

19


en ter wille van hen heilig ik mijzelf toe

opdat ook zíj toegeheiligd mogen worden
in waarachtigheid.