Instellingen

16


Dan dus geeft hij hem aan hen over

om te worden gekruisigd.

17


Dus nemen ze Jezus mee.

Zelf het kruis torsend
trekt hij uit naar
de zogeheten Schedelplaats
die in het Hebreeuws Golgota heet.

18


Daar kruisigen ze hem

en mét hem twee anderen,
aan de ene en de andere kant,
maar Jezus in het midden.

19


Pilatus schrijft ook een strafgrond

en zet die op het kruis;
maar er is geschreven geweest:
Jezus de Nazoreeër,
de koning der Judeeërs!

20


Velen der Judeeërs

lezen dan die strafgrond,-
omdat hij dicht bij de stad was,
de plaats waar Jezus werd gekruisigd.
Hij is geschreven geweest
in het Hebreeuws,
Romeins en Helleens.

21


Toen hebben

de heiligdomsoversten der Judeeërs
gezegd:
schrijft u toch niet ‘de koning der Judeeërs’
maar dat híj heeft gezégd
‘ik ben de koning der Judeeërs’!

22


Pilatus antwoordt:

wat ik geschreven heb, héb ik geschreven!

23


Dan nemen de soldaten,

wanneer ze Jezus kruisigen,
zijn kleren,
en maken er vier delen van,
voor elke soldaat een deel,-
ook het onderkleed nemen ze.
Maar het is een naadloos onderkleed geweest,
van bovenaf als één geheel geweven.

24


Dan zeggen ze tot elkaar:

laten we dat niet scheuren
nee, erom loten van wie het zijn zal!-
zodat het Schriftwoord in vervulling gaat:
‘onder elkaar verdelen zij mijn kleren,
werpen over mijn gewaad het lot!’ (Ps. 22,19)
Dát doen dus de soldaten.

25


Maar bij het kruis van Jezus

hebben gestaan:
zijn moeder en de zuster van zijn moeder,
Maria,- die van Klopas,
en Maria Magdalena.

26


Als dan Jezus zijn moeder aanziet

en bij haar staande
de leerling die hij (het meest) heeft liefgehad,
zegt hij tot zijn moeder:
vrouwe, zie: uw zoon!

27


Vervolgens zegt hij tot de leerling:

zie: je moeder!-
en vanaf dat uur neemt de leerling haar
bij zich op.