Instellingen

30


Wanneer Jezus dan de azijn neemt

zegt hij: het is voleindigd!
Hij neigt het hoofd
en geeft de geestesadem prijs.