Instellingen

16


Want zozeer heeft God de wereld lief

dat hij de zoon, de eniggeborene,
geeft,-
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft.

17


Want God heeft de zoon niet

tot de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
nee, opdat de wereld door hem
wordt gered;