Instellingen

16


Want zozeer heeft God de wereld lief

dat hij de zoon, de eniggeborene,
geeft,-
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft.

17


Want God heeft de zoon niet

tot de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
nee, opdat de wereld door hem
wordt gered;

18


wie in hem gelooft

wordt niet veroordeeld;
wie niet gelooft
is reeds veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft in
de naam van de eniggeboren
zoon van God!-