Instellingen

68


Simon Petrus antwoordt hem:

heer, naar wíe zouden we weggaan?-
u hebt woorden van eeuwig leven,