Instellingen

51

amen, amen, ik zeg u:
als iemand mijn woord bewaart
zal hij geen dood aanschouwen
tot in de eeuwigheid!